PLAYMOBIL 6663 Dziecko na wózku inwalidzkim

25,00 zł
wózek inwalidzki, 2 figurki, opatrunek na głowę, maskotka, 

opatrunek na rękę oraz opatrunek na nogę.